U s n e s e n í    č. 06/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 10.05.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 17.05.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 01.06.2023