U s n e s e n í    č. 05/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 12.04.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 19.04.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 04.05.2023