U s n e s e n í    č. 04/2023

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 08.03.2023
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 15.03.2023 (i elektronicky)
Sejmuto : 30.03.2023