U s n e s e n í    č. 11/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 30.12.2022
 Blanka Kvochová Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 30.12.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 17.01.2023