U s n e s e n í    č. 07/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 14.07.2022
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 18.07.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 04.08.2022