U s n e s e n í    č. 05/2022

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 25.05.2022
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 02.06.2022 (i elektronicky)
Sejmuto : 17.06.2022