U s n e s e n í    č. 11/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 30.12.2020
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 30.12.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 17.01.2021