U s n e s e n í    č. 9/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 18.11.2020
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 25.11.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 12.12.2020