U s n e s e n í    č. 8/2020

ze zasedání zastupitelstva Obce Skuhrov dne 07.10.2020
 Mgr. Jiřina Rybáková Tomáš Pavlata
 místostarostka starosta

Vyvěšeno: 14.10.2020 (i elektronicky)
Sejmuto : 31.10.2020